خانوم

خانوم(با عرض معذرت از همه افرادی که واقعا خانوم هستن...) هرکاری میکنی بکن...

مانتو کویین بپوش...

عین هالک پروتز کن...

ابروهات اندازه باند هواپیما با پیچ های گردنه حیران باشه...

رژ لب و حومه بزن...

دماغتو به دوتا سوراخ تخت تبدیل بکن...

هدفون بزر تو گوشت...

ولی خدایی مست نکن دیگه...

نکن...

دیگه به قرآن زشته...

اسم هرزگی رو آزادی نزار...

منبع اصلی مطلب : ما با نوشتن ماندگاریم
برچسب ها : خانوم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : خانوم گل...